Surėdymai

Surėdymai važiuojant į žygį, karo stovyklą ar šventę, kurių turi laikytis kožnas doras vikingas, idant neprarastų savo garbės, sidabro kapšo ar galvos:

 • Nebėgioti be kelnių. O bėgiojant nesipiktinti jei vaikigaliai pirštais bado ar bekelniu vadina.
 • Neplėšti ir nevogti iš draugų beigi šeimininkų, pas kuriuos svečiuojiesi.
 • Nepadeginėti trobų, tvartų ir kluonų, kol visi draugai dar neišsiruošė važiuoti.
 • Nemosuoti ginklais vos nepatiko kokios asabos akių žvilgsnis.
 • Nežudyti karvių, avių ir ožkų, kurios pasitaiko žygiuojant, jei nesi labai piktas ar alkanas.
 • Praustis upėje ar ežere tris kart savaitėje, idant neprasmardintum bendros palapinės ir nepakvaištum nuo niežulio.
 • Šukuotis plaukus tankiom šukom, jog utelės nešokinėtų bendran katilan.
 • Prisiplempus alaus ar midaus nesišlapinti troboje, ant palapinių ar katilan.
 • Nemiegoti ant stalo ar kieno lovoje neatsiklausus.
 • Neprievartauti merginų kilmingo kilimo.
 • Nespjaudyti ir nešnirpšti i ragą ar kaušą, nesgi ans keliauja ratu.